1
SK | EN | DE | HU

Služby

V spoločnosti TECHCAR Slovakia s.r.o. kladieme vysoký dôraz na maximálnu spokojnosť klientov. Náš team je tvorený výhradne z profesionálne vyškolených odborníkov. Pravidelné školenia zabezpečujú neustále nové informácie a vysokú kvalitu poskytovaných služieb našim zákazníkom na území celej Slovenskej republiky.

Call Centrum

 • Prostredníctvom nášho Call Centra sme schopní prijať a spracovať oznámenie škodovej události, prípadne objednávku na vykonanie obhliadky od klienta a flexibilne spracovať údaje a dokumenty presne podľa štandardov príslušnej poisťovne alebo poisťovacej spoločnosti.

Obhliadky škodových udalostí a vstupné obhliadky

 • Prostredníctvom siete našich technikov zabezpečujeme celoslovenské pokrytie.
 • Klientom poskytujeme maximálnu flexibilitu pri dohodnutí miesta a času obhliadky.
 • Niekoľko ročné skúsenosti našich technikov, odborná pomoc pri administrácii a asistencia pri kompletizácii potrebných dokumentov výrazne pomáhajú skrátiť dobu obhliadky, ako aj spracovanie a likvidáciu celej škodovej udalosti.
 • Vykonávame obhliadky poškodeného hnuteľného a nehnuteľného majetku v ramci kompletného portfólia majetkového a zodpovednostného poistenia (motorové vozidlá z havarijného a povinného zmluvného poistenia, zodpovednost FO a PO, dom, domácnosť a iné).
 • Realizujeme vstupné obhliadky do poistenia vrátane vypracovania protokolov podľa požiadaviek klienta.

Likvidácia škodových udalostí

 • Poskytujeme výpočty poistných plnení s využitím všetkých dostupných a štandardne používaných kalkulačných programov (Audapad, Autotax, Cenkros, a iné) v súlade s právnymi normami a všeobecnými podmienkami poisťovní.
 • Klient má možnosť modifikovať a optimalizovať vypracovanú metodiku likvidácie v zavislosti od vlastných interných pravidiel, čo prispieva k výraznému skráteniu doby likvidacie škodových udalostí.
 • Elektronické spracovanie všektých dokumentov potrebných k likvidácii škodovej udalosti, automatické posielanie listov klientom, upozornenia doložených spisov, detailný a trasparentný prístup k informáciám sú len jedni z mála podporných funkcií našej softvérovej aplikácie pre rýchlu a profesionálnu likvidáciu spisov.
 • V spolupráci so znalcami zabezpečujeme odborne a profesionálne spracované znalecké posudky a odborné vyjadrenia.
 • Pravidelné školenia, dlhoročná prax našich likvidátorov a aktívna komunikácia s klientom sú predpokladom efektívneho a kvalitného procesu likvidácie poistných udalostí.

Dokladové a fyzické previerky motorových vozidiel

 • Rozšírili sme ponuku našich služieb o možnosti preverovania motorových vozidiel vykonaním dokladových a fyzických previerok.
 • V tejto súvislosti poskytujeme radu služieb na preverenie pôvodu a originality vozidiel. Tieto služby sú zamerané na odhalovanie závadových vozidiel ešte pred ich zakúpením a predstavujú účinný nástroj pre bezpečný nákup ojazdeného vozidla. Súčasne bránia legalizácii a predaju odcudzených alebo inak závadových vozidiel na slovenskom, ale aj európskom trhu.
 • Úroveň previerky MV si určuje priamo klient. Realizujeme základne dokladové a fyzické previerky (obhliadky vozidla) a výpočty všeobecných hodnôt MV. Aktívna spolupráca s partnerskými spoločnosťami nám umožňuje poskytnúť klientovi veľmi špecifické a detailné previerky vozidiel s využitím rozsiahlych databáz vozidiel.

Elektronizácia dokumentov

 • Jednou z hlavných podmienok rýchleho spracovania dokumentov je okrem efektívneho softvérového systému ich samotná elektronizácia a archivácia.