1
SK | EN | DE | HU

Profil spoločnosti

  • Spoločnosť TECHCAR Slovakia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009.
  • Špezializujeme sa na obhliadky a následnú likvidáciu škodových udalostí pre našich klientov. Kvalita a transparentosť nami poskytovaných služieb boli a sú základným predpokladom dlhodobej spolupráce a spokojnosti našich klientov.
  • Vytvorili sme vlastnú softvérovú aplikaciu, pomocou ktorej vieme rýcho a prehľadne spracovať všetky potrebné dokumenty v elektornickej podobe. Súčasťou aplikácie je našimi klientami veľmi využívaná možnosť pozrieť si stav vybavenosti svojej poistnej udalosti priamo na internete, jednoduchým výberom poisťovne a zadaním čísla škodovej udalosti (Moja PU).
  • Portfólio našich služieb sme rozšírili o dokladové a fyzické previerky motorových vozidiel.
  • Osobný rozvoj, pravidelné školenia našich zamestnancov a servis orientovaný na klienta sú základné predpoklady dynamického rozvoja spoločnosti TECHCAR Slovakia s.r.o.