1
SK | EN | DE | HU

Kontakty

Informácie pre klientov Wüstenrot poisťovňa: wuestenrot@techcar.sk

Informácie pre klientov Union poisťovňa: union@techcar.sk

Informácie pre klientov Groupama poisťovňa: groupama@techcar.sk

Informácie pre klientov Avus International: avus@techcar.sk

Informácie pre klientov CORIS: coris@techcar.sk

Informácie pre klientov Rýchlepoistenie: rychlepoistenie@techcar.sk

Informácie pre klientov Superpoistenie: superpoistenie@techcar.sk

 

Všeobecné informácie: info@techcar.sk alebo +421 917 910 250

 

Korešpondenčná adresa firmy TECHCAR Slovakia s.r.o.:

Riazanská 38, 831 03 Bratislava, Slovenská republika