1
SK | EN | DE | HU

Spoločnosť TECHCAR Slovakia s.r.o. je oficiálnym partnerom poisťovní, poisťovacích a leasingových spoločností v oblasti vykonávania obhliadok, likvidácii škodových udalostí na úseku neživotného poistenia a preverovania motorových vozidiel.

Našimi zmluvnými partnermi sú: